PROGNOS METINGEN

PROGNOS is een computergestuurd meetsysteem voor diagnose en behandeling van o.a. chronische klachten. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Russische ruimtevaart waar het wordt ingezet om de gezondheid van kosmonauten te bewaken tijdens hun lange verblijf de ruimte.

Met behulp van dit systeem wordt bij klachten vastgesteld welke meridianen verstoord zijn, wat daarvan de oorzaak is en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica en computertechnologie, met als motto: 'Meten is weten'.

EFFECT VAN DE PXD MOBICHIP ZICHTBAAR MET PROGNOS METINGEN

Uitgaande van de veronderstelling dat kunstmatige elektromagnetische straling (elektrosmog) verstorend werkt op de energiebalans in het lichaam wilden we weten of dit ook zichtbaar is te maken met een PROGNOS meting.

Bij vijf proefpersonen zijn metingen verricht na de volgende periodes:

  1. Neutrale uitgangstoestand van de proefpersoon
  2. Na een mobiel telefoongesprek zonder PXD Mobichip
  3. Na een mobiel telefoongesprek met PXD Mobichip

RESULTAAT METINGEN

Het volledige rapport met de meetresultaten kunt u lezen. Dit originele rapport is in het Duits (vertaling volgt).

>> Lees de resultaten van de PROGNOS metingen

Voorbeeld

Als voorbeeld geven we hieronder een grafiek die (gemiddelde) mate van disharmonie weergeeft binnen het meridiaansysteem van de vijf profpersonen. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de mate van disharmonie.

Prognos grafiek

Uit de grafiek is duidelijk af te lezen dat het gebruik van de PXD Mobichip leidt tot een betere balans.

CONCLUSIE

Het resultaat van deze metingen zijn verkregen na een relatief kort gebruik van de PXD Mobichip door slechts vijf proefpersonen. De metingen bevestigen echter dat het gebruik van de PXD Mobichip positief bijdraagt aan het verbeteren van de energiebalans in het lichaam.

Het is hierdoor aannemenlijk dat bij langdurig en continu gebruik van de PXD Mobichip de energiebalans in het menselijk lichaam zich stabiliseert en blijvend verbetert.

>> Lees meer over de PXD Mobichip

Share this