SAMENVATTING IGEF TESTRAPPORT

De beschermende werking van de PXD Mobichip tegen elektromagnetische straling op biologische effecten bij het gebruik van mobiele telefoons is getest in het onderzoekslaboratorium van het IGEF (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung). Deze korte samenvatting geeft de kernresultaten weer van dit onderzoek. De analyse heeft het volgende uitgewezen:

De PXD Mobichip is geschikt voor het beschermen van het menselijk lichaam tegen elektromagnetische straling. Het is geschikt voor gebruik bij apparaten zoals mobiele telefoon, DECT telefoon, babyfoon, WLAN, radio en TV etc. Daarmee voldoet de PXD mobichip aan de eisen van het IGEF onderzoek, is het gecertificeerd en wordt het aanbevolen voor gebruik.

TESTPERIODES

Metingen zijn verricht over 3 periodes:

 • Zonder invloed van elektromagnetische straling
 • Telefoongesprekken met PXD Mobichip
 • Telefoongesprekken zonder PXD Mobichip

De bewijzen voor de beschermende werking van de PXD Mobichip zijn verkregen door middel van biofeedback. Biofeedback is de procedure waarbij signalen van het lichaam worden gemeten en zichtbaar gemaakt. De signalen van het lichaam waarover feedback kan worden gegeven zijn onder andere: temperatuur, spierspanning, hersenen (EEG), hartslag, ademhaling, bloeddruk en huidgeleidingsreacties.

De PXD Mobichip is getest op het verminderen van stresspotentieel, het ontwikkelen van ritmische processen in het lichaam en de aanpassing van het lichaam op externe invloeden.

HET RESULTAAT

De wetenschappelijke praktijk schrijft voor dat enig waargenomen resultaat reproduceerbaar dient te zijn onder dezelfde omstandigheden (objectiviteit). Bij mensen is dat echter een illusie. Bijvoorbeeld de stofwisseling of het autonoom zenuwstelsel kunnen in extreem kort tijdsbestek veranderen en zijn dus nooit constant te houden (subjectiviteit). De resultaten van de biofeedback metingen laten echter bij de onderzochte testpersonen een duidelijke invloed zien van de elektromagnetische straling, zowel als het beschermende effect van de PXD Mobichip.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het 'informatieveld' van de PXD Mobichip de haar omringende energetische structuren in hun biologische werking op het organisme 'harmoniseert'. De intensiteit van de elektromagnetische straling wordt door het gebruik van de PXD Mobichip niet meetbaar beïnvloed.

CONCLUSIE

Samengevat kan de beschermende werking van de PXD Mobichip als volgt worden geduid:

 • Het gebruik van de PXD Mobichip in samenhang met het gebruik van mobiele telcommunicatie apparatuur laat, aan de hand van geregistreerde biofeedback signalen, een duidelijk verminderde stressbelasting zien van het autonome deel van het zenuwstelsel.

 • Bij telefoongesprekken waarbij de PXD Mobichip werd gebruikt, verminderde het stresspotentieel gemiddeld met 6% ten opzichte van de (neutrale) uitgangswaarde. Wanneer de PXD Mobichip niet meer wordt gebruikt stijgt het stresspotentieel met 7% ten opzichte van de (neutrale) uitgangswaarde.

 • In individuele gevallen werd bij testpersonen een reductie van het stresspotentieel tot 34% waargenomen bij gebruik van de PXD Mobichip.

 • Iedere vermindering van het stresspotentieel is, gezien vanuit de totale belasting van het lichaam, van belang. Een teveel aan stress kan, over langere periode, leiden tot psychosomatische klachten en functionele storingen in het organisme.

 • De geregistreerde ontwikkeling van de standaard afwijkingen van de hartslag duidt, bij gebruik van de PXD Mobichip, op ordening en verhoogde harmonisatie van ritmische processen in het lichaam. Deze trend wordt bevestigd door de uitgewerkte criteria voor de hartslagvariabiliteit:

  • Afname van het, voor het behoud van de interne balans benodigde, spectrum van hartslag intervallen,
  • Afname van de Total Power *) van het autonome zenuwstelsel met 50%,
  • Afname van het aantal opeenvolgende hartslagintervallen met een verschil van > 50ms.

Onderzoek over een langere periode zal een verdichting van de meetresultaten opleveren en meer significante uitspraken over de verhoging van het aanpassingsvermogen van het lichaam wanneer de PXD Mobichip voor langere tijd wordt gebruikt.

Het volledige testrapport van IGEF kunt u downloaden. Dit originele rapport is in het Duits. Er is ook een Engelse vertaling.

>> Lees meer over de PXD Mobichip

 


*) "Total Power" is de som van alle inspanning die het autonome zenuwstelsel moet leveren om, onder invloed van interne en externe belasting, de balans binnen het organisme te behouden. Een verandering in de externe belasting (bijvoorbeeld de invloed van elektromagnetische straling) roept een reactie op die zich weerspiegelt in een verandering van de totaalinspanning (Total Power) van het autonome zenuwstelsel.

Share this