VROUWEN

INVLOED VAN STRALING OP ZWANGERE VROUWEN

Zwanger

Volgens gezamenlijk onderzoek van een Amerikaanse en een Deense universiteit verhoogt het gebruik van een mobieltje tijdens zwangerschap de kans op emotionele, relatie- en gedragsproblemen bij kinderen.

Uit de resultaten concludeerden de onderzoekers dat kinderen van wie de moeder gedurende de zwangerschap mobiel belden een 54 procent hogere kans hebben gedragsproblemen te ontwikkelen. Wanneer de kinderen zelf ook via een gsm belden, steeg die kans tot 80 procent. Daarnaast hebben de kinderen volgens het onderzoek een verhoogde kans op verstoorde relaties met andere kinderen, emotionele problemen en hyperactiviteit. De onderzoekers sluiten niet uit dat de oorzaak niet op gsm-gebruik terug te voeren is. Wel sloten ze factoren als roken tijdens zwangerschap en maatschappelijke positie van gezinnen als oorzaak van de waarnemingen uit.

De onderzoekers konden niet verklaren waarom gsm-gebruik tot de waargenomen resultaten leidt: een biologische grondslag lijkt onwaarschijnlijk. Ze waarschuwen dan ook dat het te vroeg is om uit het onderzoek harde conclusies te trekken: zo zou de oorzaak van de problemen gezocht kunnen worden in minder aandacht van druk bellende moeders voor hun kind. Wel zou Canadees onderzoek bij zwangere ratten uitgewezen hebben dat met gsm vergelijkbare straling veranderingen in de hersens van hun babyratten tot gevolg had. In Rusland raadt men zwangere vrouwen en kinderen al aan de mobiele telefoon beperkt te gebruiken.

>> Lees meer over het effect op kinderen

Webshop

Share this