MOBIELE TELEFOONS VEROORZAKEN MANNELIJKE ONVRUCHTBAARHEID

man vruchtbaarheid

Naast de gezondheidsrisico's die voor iedereen gelden, is er voor mannen nog iets waar ze op moeten letten. Het is zeer waarschijnlijk dat elektromagnetische straling een negatief effect heeft op de kwaliteit van het zaad.

Onderzoekers hebben het effect gemeten van het aantal uren GSM-gebruik op de zaadkwaliteit van mannen. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de zaadcellen afhankelijk is van het aantal uren ze per dag hun GSM gebruikten.

Het effect is meetbaar vanaf 4 uur GSM-en per dag. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de zaadcellen leed er onder. Wat dit nu precies veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Mogelijk ligt het aan het warmte-effect van het toestel of is het de elektromagnetische straling die een negatieve invloed heeft op de zaadcellen.

Een mobiele telefoon zendt altijd straling uit, ook wanneer u niet belt. Voor mannen is het daarom beter, zie het bovenstaande, om de telefoon niet in de broekzak te dragen.

>> Lees meer over GSM-straling

Webshop

Share this