BESCHERMING TEGEN STRALING

Straling is iets wat er altijd is geweest (uit de kosmos en uit de aarde zelf) en het lichaam is er op ingericht om daar goed mee om te gaan. Sterker nog: omdat het lichaam zelf functioneert op basis van elektromagnetische processen (denk aan signalen door zenuwcellen) zou het de wisselwerking met de straling uit de omgeving niet eens kunnen missen. Maar er is iets veranderd.

De elektromagnetische straling die er de laatste decennia is bijgekomen is kunstmatig van aard en is anders dan de 'normale' straling die er altijd al was, het is anders gepolariseerd. Omdat lichaamscellen de neiging hebben om zich aan te passen aan invloeden uit de omgeving, of zich ertegen te verdedigen, raken zij van slag wanneer zij worden blootgesteld aan de straling van een mobiele telefoon. Zij doen niet meer wat ze moeten doen.

>> Lees meer over de gezondheidsaspecten

Telefoneren

WAT VOOR MAATREGELEN KUNT U NEMEN?

De beste maatregel is uw telefoon te voorzien van een PXD Mobichip. Hierdoor wordt de uitgezonden straling geharmoniseerd en door uw lichaam niet langer als schadelijk ervaren. Onze aanbeveling is dan ook om de bron van het probleem, de straling van uw telefoon zelf, aan te pakken.

>> Lees meer over de PXD Mobichip

Andere maatregelen zijn ook mogelijk, maar in de praktijk zal het niet altijd lukken. We geven hier een overzicht:

  • Gebruik de luidspreker van uw telefoon. Dit is een goede oplossing, maar meestal niet praktisch. Helemaal in publieke ruimtes wordt het waarschijnlijk niet op prijs gesteld. Daarnaast zijn er nog veel telefoons in gebruik die helemaal geen luidspreker hebben.

  • Houdt uw telefoon zover mogelijk bij uw lichaam vandaan. Met elke centimeter afstand tot uw lichaam neemt de invloed van de straling sterk af.

  • Maak gebruik van een headset met een snoer. Draadloze headsets zijn praktisch, maar zenden ook straling uit om verbinding met de telefoon te houden. Beter is het om een headset met snoer te gebruiken. Dit voorkomt de stralingsinvloed op uw hoofd, maar niet die op andere delen van uw lichaam wanneer u de telefoon in de hand houdt of in uw binnenzak heeft.

  • Beperk het gebruik van uw mobiele telefoon. Tijdens het bellen zoekt uw telefoon continu naar signalen en zendt elektromagnetische straling uit.

  • Zet uw telefoon uit wanneer u hem niet nodig hebt. Leg hem in ieder geval weg met voldoende afstand tot uw lichaam. Ook wanneer u niet belt zendt uw telefoon continu straling uit om verbinding te houden met een zendmast of, in het geval van een DECT telefoon bij u thuis, met het basisstation. Het is bijvoorbeeld ook onverstandig om uw telefoon 's nachts, vlak bij uw hoofd, op uw nachtkastje te leggen.

>> Lees meer over de PXD Mobichip

Share this