GEOPATHISCHE STRALING

Reeds in 1989 werd aan de Weense Universiteit een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van aardstralen op de mens. Uit dit onderzoek bleek dat mensen door negatieve aardstraling medisch ontregeld werden.

Straling maakt de meeste kans om het lichaam binnen te komen na een zware “psychologische” belasting, bijv. een sterfgeval in de familie, scheiding, verhuizing, werkloos worden, ernstige ziekte enz.

Wanneer ons bed op een stralingsbelaste plek staat, dan kan het gebeuren, dat we 's morgens niet uitgerust zijn. Het lichaam is dan de hele nacht bezig geweest om trillingen, die niet in ons lichaam thuishoren, te bestrijden. Op den duur wordt zo ons immuunsysteem verzwakt.

Baby's proberen instinctief, dergelijke stoorzones te ontwijken; ze liggen 's morgens bijvoorbeeld dwars in hun bedje terwijl je ze de avond ervoor heel anders had ingelegd. Maar ook dieren voelen feilloos aan wanneer er straling is, een kat zal de straling opzoeken terwijl een hond de straling juist zal mijden.

We onderscheiden verschillende soorten aardstralen:

  • Wateraders
  • Hartmann net of globaalnet
  • Curry net
  • Aardbreuken, Radongas en Verschuivingen

WATERADERS

Een waterader is regenwater dat is neergekomen en zich niet via de sloot verplaatst naar een rivier maar is doorgezakt naar een ondergrond en zich door de grond heen verplaatst naar een rivier. Door de lange tijd (eeuwen) dat dit zo gaat is er een voorkeursbaan ontstaan waar dit water doorkan. Stel je het voor als een wat grover zandkanaal. Door de stroming geeft het een lading aan de bovengrond, deze is waarneembaar en van invloed op ons gestel.

Bijvoorbeeld tijdens het slapen of op onze vaste plaats in de woonkamer. 's Nachts in de slaap is ons lichaam 400 keer gevoeliger voor een negatieve uitwerking dan overdag. Kunnen we overdag meer energie opdoen dan we 's nachts aan de waterader afgeven, dan zullen we geen negatief effect ondervinden.

Veelal kan worden aangenomen dat volwassenen of kinderen die op een kruising van wateraders liggen vaak problemen hebben met de blaas, bedplassen, laat zindelijk zijn, koude voeten, huidproblemen, nierbekkenontsteking of gewrichtspijnen hebben. Wateraders zijn door geheel Nederland te vinden, in het gebied rond de heuvelrug is een wat sterkere concentratie van wateraders.

Hoe dieper een waterader, hoe groter het stralingsveld aan de oppervlakte. De breedte varieert varieert tussen de 50cm en 12meter of meer.

Een kruising van een waterader met een aardstraal kan o.a. lijden tot veelvuldige hoofdpijn(migraine), slapeloosheid, rugklachten, oververmoeidheid, allergieën, astma, problemen met de hormonen en het uitblijven van een zwangerschap.

HARTMANN NET OF GLOBAAL NET

Deze stralen zijn gevonden door Dr. Ernst Hartmann, (1915-1992).

De aarde is een groot magneetveld, dat in balans is met andere planeten, met rondom zich magneetlijnen. Enerzijds heeft dit magneetveld positieve eigenschappen, namelijk de zonne-as van de aarde af te houden. Anderzijds heeft het ook negatieve eigenschappen.

Het Hartmann net stijgt verticaal uit de aarde als een onzichtbare muur. Op plaatsen waar ze zich kruisen ontstaan gevaarlijke plaatsen voor mens en dier. Het Hartmann net loopt via Noord-Zuid en Oost-West gerichte lijnen met een breedte van ongeveer 21cm, dieongeveer 2m in de Noord-Zuid richting en 2,5 m in Oost-West richting uit elkaar liggen.

Men beschrijft dit net ook wel eens met Chinese termen zoals Yin en Yang. Het Yin (Noord-Zuid) wordt geassocieerd met de koude energie die zeer traag loopt en correspondeert met winterkwaaltjes, kramp, reuma etc. Het Yang (Oost-west) is warm, droogt, en loopt zeer snel.

Binnen het Hartmann net onderscheiden we ook het Pyere-net, een net gevormd door elke 3de baan in het Hartmann-netwerk.

Het Benker-net of dubbele zones:

Het Benker net werd vernoemt naar de Duitse onderzoeker Anton Benker. Dit is een kubus vormig systeem waarin zich 4 tot 5 Hartmanvlakken bevinden.(10m*10m*10m) De breedte van de dubbelle lijn is ongeveer 2 keer de breedte van de Hartman lijn. (dus 40 tot 60 cm).

Het Groot Orthogonaal net ( Maximus):

Gevormd door elke 12de baan in het Hartmann net, met afgeleide systemen Maximus Maximorum, gelijk aan 60 x het Groot Orthogonaal Net en het Maximus Maximorum Maximi, gelijk aan 60 x het Maximus Maximorum. Deze systemen werden gebruikt bij de plaatsbepaling van kathedralen.

CURRY NET

Deze stralen zijn gevonden door Dr. Manfred Curry, (1899-1953).

Het Currynetwerk loopt diagonaal van noord naar zuid en van oost naar west, is ongeveer 50cm breed en de lijnen liggen tussen de 2.00 en 4.00m uit elkaar. We zouden ons deze Curry lijnen kunnen voorstellen als muren van energie. Deze lijnen vinden hun oorsprong in het magma van de aarde.

We treffen dit net overal aan, op de grond, binnen- en buitenshuis op een eerste maar ook op een dertigste verdieping.

Het netwerk loopt met een hoek van 45 ten opzichte van het Hartmann net.

Indien deze stralen zich kruisen met de Hartmannstraling dan krijg je een zogenaamde ster en deze plaatsen zijn zeer schadelijk omdat hier heel veel negatieve straling vandaan komt. Deze straling wordt ook wel eens elektrische straling genoemd omdat sommige mensen een soort prikkeling voelen.

De currylijnen geven een storende straling die zelfs lichaamscellen kan vernietigen.

Wanneer er ook nog een waterader loopt en die kruist zich met twee Currylijnen dan wordt die plaats nog erger. Hoofdpijn, buikklachten, bronchitis, krampen, slecht slapen, nek- en schouderklachten, rugpijn enz. zijn enkele van de symptomen die kunnen ontstaan als men op een Currylijn slaapt.

AARDBREUKEN

Omdat de platen van het aardoppervlak zich ten opzichte van elkaar bewegen, kunnen door spanning en druk structuren breken. Hierdoor ontstaan onder het aardoppervlak oppervlakkige of diepe scheuren en spleten. Door de beweging kunnen bodemlagen tegen elkaar aandrukken. Dit geeft aan het aardoppervlak stralingspatronen af. De breuken kunnen variëren van kleine barstjes tot breuken van duizenden kilometers lengte.

RADONGAS

Indien er sprake is van een geologische breuk bestaat de mogelijkheid dat uit de aarde Alpha stralingen komen die als eigenschap hebben dat ze door alle bouwmaterialen heen stralen. Als deze straling uit de aarde komt en zich verbindt met zuurstof dan wordt ze vluchtig en zo ontstaat Radongas. De intensiteit van dergelijke straling zal in een kelder hoger zijn dan op de 1e etage. Volgens het Nederlandse ministerie van VROM komt radon hier overigens minder voor in de bodem dan in omringende landen. Toch zou het gas volgens de Gezondheidsraad ook hier achthonderd extra gevallen van longkanker veroorzaken. (15 febr. 2008)

VERSCHUIVINGEN

Doordat de aardplaten verschuiven ontstaan er drukenergieën in de richting van de ondergrondse verschuiving. Deze drukenergieën ontladen zich naar boven en hebben de heftigste uitwerking op een menselijk lichaam van alle geopatische stoorstralingen.

(bron: www.deblauwewereld.nl)

Share this