UITSLAG ENQUETE

Dit onderzoek heeft als doel om een indruk te krijgen hoe in Nederland wordt gedacht over de schadelijke effecten van mobiel bellen en in hoeverre men open staat voor oplossingen. Het detail resultaat van de enquete die we hebben gehouden in de periode september/oktober 2009 vindt u in onderstaand overzicht.

SAMENVATTING

Er hebben 335 mensen, in verschillende leeftijdscategorieën deelgenomen aan de enquête.

  • Jonger dan 25 jaar : 214
  • Tussen 25 en 50 jaar : 83
  • Ouder dan 50 jaar : 38

Het relatief hoge aantal in de categorie jonger dan 25 jaar vertekent enigszins de totaalpercentages.

Tussen de leeftijdscategorieën is een aantal overeenkomsten en aan aantal verschillen te constateren. Bijna iedereen belt mobiel (gemiddeld ruim 95%) en bijna iedereen (gemiddeld ruim 85%) heeft wel eens gehoord dat GSM-straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Bij de vraag in hoeverre men zich daar zorgen over maakt ontstaat er een verschil. Boven de 25 jaar ligt het percentage mensen dat zich zorgen maakt op 40 tot 45%. Dat is ongeveer vier maal hoger dan bij mensen jonger dan 25 jaar.

Het percentage mensen dat geïnteresseerd is in nieuwe mogelijkheden voor bescherming en in kwalitatief goede beschermingsproducten ligt dichter bij elkaar (30 tot 45%).

Binnen alle leeftijdscategorieën ligt het percentage mensen dat iets doet om schadelijke effecten van straling te voorkomen lager dan het percentage mensen dat zich zorgen maakt.

Het is opvallend dat onder de jongeren, waarvan slechts 11% zegt zich zorgen te maken, toch een relatief hoog percentage, gemiddeld rond de 40%, zich bewust is van het probleem van GSM-straling en openstaat voor oplossingen.

Gemiddeld ruim 11% van de geënquêteerden is bereid om rond de € 25,- te investeren in een kwalitatief goed product en 36% zegt "misschien". Dat is een ruime groep die er op zijn minst voor openstaat.

Bij jongeren valt het percentage koopbereidheid sterk terug op 5%. Dat is natuurlijk niet verrassend omdat bij deze groep de financiële mogelijkheden minder zijn en overige prioriteiten hoger liggen dan investeren in de bescherming van de eigen gezondheid.

Dat is wel zorgelijk omdat de laatste onderzoeken aantonen dat jongeren lijden onder stress als gevolg van elektromagnetische straling. Het is ook een zeer kwetsbare groep omdat zij langer, en vaak ook intensiever, aan straling worden blootgesteld.

De bereidheid om € 25,- te investeren in een kwalitatief goed product loopt op met de leeftijd. In de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar ligt het op 16% en boven de 50 jaar op 37%.

CONCLUSIE

Ongeveer de helft van de mensen is zich er van bewust dat GSM-straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid, of maakt zich er zorgen over. Het bewustzijn onder jongeren is hoger dan verwacht, maar in alle categorieën is nog veel ruimte voor verdere ontwikkeling daarvan en van de bekendheid met de mogelijkheden voor bescherming.

UITKOMST IN DETAIL


Bekijk het overzicht in percentages of in aantallen

Maakt u gebruik van een mobiele (GSM of DECT) telefoon?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja 95,5 % 95,3 % 98,8 % 89,5 %
Nee, ik heb er geen nodig 3,3 % 4,2 % 0,0 % 5,3 %
Nee, ik vind het gevaarlijk 1,2 % 0,5 % 1,2 % 5,3 %

Heeft u wel eens gehoord dat de straling van mobiel bellen (GSM en DECT) gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja, via de media 55,5 % 50,9 % 66,3 % 57,9 %
Ja, gehoord van bekenden 29,6 % 29,4 % 30,1 % 28,9 %
Nee 14,9 % 19,6 % 3,6 % 13,2 %

Maakt u zich daarover zorgen?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja, ik maak me zorgen 22,7 % 10,7 % 45,8 % 39,5 %
Niet echt, ik zie het wel 48,4 % 52,8 % 42,2 % 36,8 %
Nee, niets aan de hand 14,0 % 16,8 % 8,4 % 10,5 %
Nee, nooit van gehoord 14,9 % 19,6 % 3,6 % 13,2 %

Doet u er iets aan om schadelijke effecten van GSM-straling te voorkomen?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja 17,9 % 8,9 % 36,1 % 28,9 %
Nee 82,1 % 91,1 % 63,9 % 71,1 %

Bent u geinteresseerd in nieuwe mogelijkheden om u tegen GSM-straling te beschermen?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja 55,2 % 46,3 % 73,5 % 65,8 %
Nee 44,8 % 53,7 % 26,5 % 34,2 %

Bent u geinteresseerd in een, getest en gecertificeerd, product dat u levenslang beschermt tegen de schadelijke effecten van de GSM-straling van uw telefoon?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja 36,4 % 32,2 % 43,4 % 44,7 %
Misschien 33,1 % 30,8 % 38,6 % 34,2 %
Nee 30,4 % 36,9 % 18,1 % 21,1 %

Zou u bereid zijn om daar rond de € 25,- voor te betalen?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Ja 11,3 % 5,1 % 15,7 % 36,8 %
Misschien 36,1 % 31,3 % 51,8 % 28,9 %
Nee 52,5 % 63,6 % 32,5 % 34,2 %

In welke provincie woont u?
Antwoord Totaal Jonger dan 25 Tussen 25 en 50 Ouder dan 50
Drenthe 3,3 % 3,7 % 1,2 % 5,3 %
Flevoland 3,6 % 3,7 % 2,4 % 5,3 %
Friesland 4,2 % 4,2 % 4,8 % 2,6 %
Gelderland 11,9 % 14,5 % 10,8 % 0,0 %
Groningen 4,8 % 5,1 % 4,8 % 2,6 %
Limburg 4,5 % 6,1 % 0,0 % 5,3 %
Noord-Brabant 8,7 % 9,3 % 7,2 % 7,9 %
Noord-Holland 19,7 % 11,2 % 34,9 % 34,2 %
Overijssel 4,5 % 5,6 % 1,2 % 5,3 %
Utrecht 6,6 % 5,6 % 6,0 % 13,2 %
Zuid-Holland 25,1 % 26,2 % 26,5 % 15,8 %
Zeeland 3,3 % 4,7 % 0,0 % 2,6 %

>> Lees meer nieuws

Share this