INVLOED VAN STRALING OP DE GEZONDHEID

Hoofdpijn GSM

De afgelopen twintig jaar is het steeds duidelijker geworden dat elektromagnetische straling de oorzaak kan zijn van een groeiend aantal gezondheidsproblemen. Een breder maatschappelijk bewustzijn hierover heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld.

Pas de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling waar te nemen voor de schadelijke invloed op de gezondheid als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon. Hoewel de discussie nog steeds als controversieel wordt gezien zijn de meningen verdeeld. Talloze studies hebben echter aangetoond dat er reden is tot zorg.

Het wordt niet meer bestreden dat elektromagnetische straling invloed heeft op het menselijk lichaam, maar de vraag spitst zich toe op de relatie tussen straling en het ontstaan van problemen met de gezondheid. Een bepaald percentage van de mensen is overgevoelig voor elektromagnetische straling.

Het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor onderzoek naar kanker (IARC) is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend kan zijn voor de mens. Lees hier het WHO persbericht

Een aantal, met elektromagnetische overgevoeligheid in verband gebrachte, gezondheids problemen zijn:

 • concentratieproblemen
 • migraine
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • oorsuizingen
 • hartkloppingen
 • slapeloosheid
 • depressies
 • verhoogde bloeddruk
 • brandende huid
 • oogproblemen
 • tintelingen

Hoewel veel mensen deze klachten niet (bewust) ervaren is toch voor iedereen de invloed van elektromagnetische straling gelijk, inclusief het risico van schade op langere termijn.

Er zijn sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen elektromagnetische straling en het ontstaan van hersentumoren, afname van de zaadkwaliteit bij mannen en beïnvloeding van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen.

>> Lees meer over het effect op vrouwen

THERMISCHE EFFECTEN

Erkend is dat het thermische effect van straling, met als gevolg de opwarming van het (hersen-)weefsel, leidt tot lichamelijke schade. Hiervoor zijn, van overheidswege, normeringen gesteld ten aanzien van de hoeveelheid straling die een mobiele telefoon mag afgeven. Deze normeringen betreffen de zogenaamde Specific Absorption Rate (SAR) waarden.

Temperatuur

BIOLOGISCHE EFFECTEN

Elektromagnetische straling heeft ook een niet-thermisch c.q. biologisch effect. Deze effecten staan nog steeds onder (wetenschappelijke) discussie. Echter 70% van de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken en 32% van door de Telecom industrie gefinancierde onderzoeken hebben aangetoond dat de elektromagnetische straling van de mobiele telefoon schadelijk is voor de gezondheid.

Cellen van het menselijk lichaam zijn gepolariseerd. Recent wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut toont aan dat polarisatie bepalend is voor het 'richtingsgevoel' van cellen en belangrijk is voor het goed verlopen van processen in het lichaam.

De biologische effecten hebben te maken met het verschil in polariteit tussen lichaamcellen en de elektromagnetische straling van o.a. de mobiele telefoon. Het menselijk lichaam is gewend aan de elektromagnetische straling zoals die in de natuur voorkomt. Deze is afkomstig uit kosmos en de aarde. De polarisatie van deze straling en die van lichaamcellen is meestal in harmonie.

Straling afkomstig van kunstmatige bronnen, zoals mobiele telefoons, is anders gepolariseerd. Als het lichaam aan deze straling wordt blootgesteld probeert het zich hieraan aan te passen. Cellen raken in de war en, als het ware, de weg kwijt. Zij kunnen zich daardoor niet meer goed richten op hun eigenlijke taken met uiteindelijk diverse ziektebeelden tot gevolg.

>> Lees ook over het effect op kinderen

Webshop

Share this

WAARHEID

"Elke waarheid doorloopt drie stadia: Eerst wordt zij belachelijk gemaakt, vervolgens wordt zij sterk tegengewerkt, uiteindelijk wordt zij beschouwd alsof zij altijd al vanzelfsprekend is geweest."

Arthur Schopenhauer, Duits filosoof (1788-1860)