AURA FOTOGRAFIE

EFFECT PXD MOBICHIP ZICHTBAAR OP AURA FOTO'S

Zoals bekend heeft ieder mens een energieveld (aura) om zich heen dat door verschillende invloeden verstoord kan worden. Dat kan zijn door ziekte, hevige emotie en vooral ook stress, maar we weten ook dat het menselijk energieveld ook beïnvloed wordt door externe factoren zoals straling van GSM- en UMTS-masten en het gebruik van de mobiele telefoon.

Het is tegenwoordig mogelijk om met speciale camera's het menselijk energieveld zichtbaar te maken in verschillende kleuren. Deze kleuren vertellen ons iets over de kwaliteit van het energieveld.

Bij wijze van experiment hebben we getest en gefotografeerd wat het effect is van mobiel bellen met en zonder de PXD Mobichip. Er zijn aura foto's genomen na de volgende periodes:

  1. Neutrale uitgangstoestand van de proefpersoon
  2. Na een mobiel telefoongesprek van 2 minuten zonder PXD Mobichip
  3. Na 10 minuten met de PXD Mobichip in de hand (dus zonder te telefoneren)
  4. Na nog eens 5 minuten zonder enige activiteit
  5. Na opnieuw een mobiel telefoongesprek van 2 minuten zonder PXD Mobichip
  6. Na een mobiel telefoongesprek van 2 minuten met PXD Mobichip

AURA FOTO'S ALS RESULTAAT

Aura foto 1 Periode 1
Neutrale toestand

In aura's staat blauw voor 'basisvertrouwen', emoties en empathie. De overheersende blauwe kleur met donkere delen duidt op stress en gebrek aan fysieke energie.

 

Aura foto 2 Periode 2
Telefoongesprek van 2 minuten zonder PXD Mobichip

De toename van de witte kleur geeft aan dat de energie proefpersoon beïnvloed wordt door de straling van de mobiele telefoon. De donkerblauwe kleur (stress, vermoeidheid) en en de intensiteit van rood (agressie, woede) nemen toe.

 

Aura foto 3 Periode 3
PXD Mobichip 10 minuten in de hand

In het energieveld van de proefpersoon verschijnen felle kleuren. Geel staat voor liefde voor het leven, luchtigheid, openheid en meer aandacht. De felle rode kleuren staan voor energie en externe activiteiten. Het energieveld van de proefpersoon wordt van beneden naar boven opgebouwd.

 

Aura foto 4 Periode 4
5 Minuten later zonder activiteiten

Na 5 minuten zonder verdere activiteiten is het beeld van het energieveld van de proefpersoon vrijwel gelijk gebleven. Links op de foto (rechts van het lichaam) lijkt zich een grotere concentratie donkerblauw (stress, uitputting) te vormen.

 

Aura foto 5 Periode 5
Mobiel telefoongesprek van 2 minuten zonder PXD Mobichip

Het blauw rond de proefpersoon neemt duidelijk toe wanneer hij belt zonder de Mobichip. Het sterke donkerrood staat voor toename van agressie of emoties zoals boosheid en woede.

 

Aura foto 6 Periode 6
Mobiel telefoongesprek van 2 minuten met PXD Mobichip

De neutraliserende werking van de PXD Mobichip heeft een effenende invloed op het energieveld van de proefpersoon. Het donkerblauw verdwijnt en het rood wordt lichter, dat hier staat voor de dynamische energie van het leven.

 

CONCLUSIE

De resultaten van dit experiment zijn verkregen na een relatief kort gebruik van de PXD Mobichip door slechts één proefpersoon. De gemaakte serie aurafoto's bevestigt echter dat de PXD Mobichip de schadelijke effecten van straling van mobiele telefoons neutraliseert en dat dit een gunstig effect heeft op het menselijk energieveld.

Het is hierdoor aannemenlijk dat bij langdurig en continu gebruik van de PXD Mobichip het energieveld in en rond het menselijk lichaam zich stabiliseert en het stressaandeel blijvend wordt verminderd.

>> Lees meer over de PXD Mobichip

Share this