DE RISICO'S VAN DE DRAADLOZE REVOLUTIE-1


Redactie Mymobichip, 21 juli 2011.


Share this

De draadloze revolutie kent zijn zegeningen, maar we worden daarmee ook opgezadeld met een onzichtbare vorm van vervuiling waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor onderzoek naar kanker is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend kan zijn voor de mens. Moeten we nog jarenlang wetenschappelijk onderzoek afwachten of kan er nu al iets aan gedaan worden?

gsm-bellen

Inderdaad, draadloze technologie. Waarschijnlijk is er, historisch gezien, nooit een technische ontwikkeling geweest die zo snel en zo diep in de maatschappij is doorgedrongen als die van de draadloze. Vooral de mobiele telefoon is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken en wordt, als je naar de jeugd kijkt, al bijna ervaren als eerste levensbehoefte. Gemak dient de mens en, in een tijd van snelle communicatie, is het belangrijk om altijd, overal en over alles geïnformeerd te blijven. Je gaat je afvragen hoe de mensheid heeft kunnen overleven vóór het draadloze tijdperk. Toegegeven, het is leuk, het is handig en ik wil het hebben.

Naar de prijs die er voor betaald moet worden kijken we liever niet. Zolang deze alleen in euro’s is uit te drukken, is het leed nog te overzien. In het ergste geval hebben we nog de schuldhulpverlening, maar daar is nog nooit iemand aan dood gegaan.

Maar, net als veel medicijnen, heeft de draadloze revolutie ook bijverschijnselen. Zoals de industriële revolutie uiteindelijk de wereld fysiek heeft vervuild en naar een kookpunt stuwt, vervuilt de draadloze de wereld met elektromagnetische straling.

Elektromagnetische straling zal niet zo gauw verboden worden, die is er altijd geweest, maar de draadloze techniek gebruikt deze straling op een manier die ongezond is.

Wat is het verschil?

Zendmast

Het is niet zo moeilijk je daar iets bij voor te stellen. Zolang het universum bestaat is er elektromagnetische straling. Het komt voor in verschillende frequenties en golflengtes. Zichtbaar licht is een verschijningsvorm, maar ook gamma, röntgen en radiostraling. Zolang de wereld bestaat wordt ze met deze straling geconfronteerd. Sommige zijn gevaarlijk, andere niet en soms moet je gewoon voorzichtig zijn (je moet ook niet te lang in de zon blijven liggen). Gelukkig wordt het merendeel van de gevaarlijke straling door de atmosfeer tegengehouden, maar een belangrijk deel wordt wel doorgelaten.

Er wordt vermoed dat elektromagnetische straling een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde, feit is dat het een rol heeft gespeeld (speelt) in de evolutie van leven. Eigenlijk spreekt dat voor zich. Volgens Darwin overleeft degene die zich het beste kan aanpassen aan de omstandigheden en dus ook het beste gebruik maakt van wat de omstandigheden hebben te bieden. Daarom is het niet vreemd te veronderstellen dat het leven, zoals we het nu kennen, zich heeft ontwikkeld en aangepast op een manier die gebruik maakt van de straling die er altijd is geweest.

Mensen, dieren en planten bestaan uit miljarden cellen, die samenwerken op basis van gegolfde elektromagnetische signalen met lage frequenties (0-100 Hz) en hoge frequenties (1-2 Ghz). We zijn dus elektrische wezens. Kijk maar eens naar de signaaloverdracht door zenuwcellen en de polariteit van lichaamcellen nodig voor hun richtinggevoel. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar vogels die hun weg vinden via het aardmagnetisme.

Zoals geldt voor het hele ecosysteem is ook hier sprake van een balans tussen mens, als onderdeel van het ecosysteem, en de omgeving. Alles hangt en werkt met elkaar samen en is gevoelig voor verstoringen.

Verstoorde balans

Elektromagnetisme is dus onderdeel van het leven zoals we dat nu kennen. De balans wordt nu verstoord door elektromagnetische straling die een kunstmatige oorsprong heeft. De straling voor bijvoorbeeld mobiele telefonie wordt gebruikt voor de overdracht van informatie. Dit gebeurt door modulatie van de elektromagnetische golven die voor mobiele telefonie worden gebruikt.

Dat betekent dat de straling geen constant karakter heeft. Ze wordt als het ware continu aan- en uitgezet, en dat ongeveer 100 keer per seconde. Dit gebeurt op zo’n overheersende manier dat lichaamcellen in een afwijkend ritme worden gedwongen en vitale biologische processen worden verstoord.

Wat is het gevolg

De invloed van kunstmatige elektromagnetische straling wordt in verband gebracht met een groot aantal gezondheidsklachten, waaronder:

 • Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting, vermoeidheid, depressie en irritatie
 • Vermindering van het leervermogen
 • Verstoring van in- en doorslapen
 • Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en ontwikkelingsproblemen
 • Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
 • Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
 • Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
 • Veranderingen in het bloedbeeld, vooral bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig. Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op bloedarmoede.
 • Verstoring van de doorbloeding
 • Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
 • Mogelijke verergering van al aanwezige ziekten
 • Toename van kanker, vooral van hersentumoren
 • Autisme

Niet iedereen zal deze klachten bewust ervaren, maar de invloed is voor iedereen gelijk. Vooral voor kinderen en jongeren is het gevaarlijk omdat hun zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. Bovendien is hun schedel nog dun waardoor de straling dieper in de hersenen kan doordringen. Daar komt bij dat ze over een veel langere periode dan de huidige volwassenen aan de straling van mobiele telefonie blootgesteld zullen zijn. Resultaten van Zweeds onderzoek doen voor deze groep vrezen voor een toekomstige epidemie van ziektes, waaronder vermoedelijk een vijf maal hogere kans op hersentumoren.

Bijen

Bijen

En dat is nog maar een deel van het probleem. Er zijn aanwijzingen dat de straling van mobiele telefonie het ecosysteem als geheel dreigt te verstoren. Een goed voorbeeld is dat van de bijen. Er is de laatste jaren een mysterieuze terugloop van bijenpopulaties. Deze valt volgens onderzoekers mogelijk te verklaren door de opkomst van de mobiele telefoon.

De straling van mobiele telefonie verstoort waarschijnlijk de biologische radar van bijen. Een proef met mobiele telefoons in Duitsland bood verontrustende resultaten. Bijen weigerden terug te keren naar hun bijenkorf zo gauw er mobiele telefoons omheen werden geplaatst. Dat is een mogelijke verklaring waarom sommige nesten ineens leeglopen en het bijenvolk gedesoriënteerd naar een wisse dood vliegt.

De gevolgen hiervan zijn enorm, aangezien bijen in belangrijke mate bijdragen aan bevruchting van voedselgewassen en het in stand houden van het ecosysteem. Albert Einstein berekende zelfs eens dat de mens zonder bijen nog maar vier jaar te leven heeft.

Ga naar deel 2 van dit artikel

Webshop

Share this
Reageer op dit artikel


LEES DIT OOK

De risico's van de draadloze revolutie-2