VULLINGEN EN IMPLANTATEN VERHOGEN RISICO VAN ELEKTROMAGNETISCHE GEVOELIGHEID


Redactie Mymobichip, 13 september 2012.


Share this

Zware metalen verhogen het risico van elektromagnetische gevoeligheid

(Dr. Mercola | vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra)

Elektromagnetische velden (EMV) zijn tegenwoordig overal om ons heen, waar je ook woont. Ze zijn afkomstig van hoogspanningsleidingen, televisietoestellen, de bedrading in je huis, van apparaten en magnetrons.

Ze komen uit mobiele telefoons, zendmasten voor mobiele telefoons, en draadloze internetverbindingen.

straling mobiele telefoon

Naar schatting 3 tot 8 procent van de bevolking in ontwikkelde landen heeft last van ernstige symptomen van elektrohypersensitiviteit. En volgens Dr. Thomas Rau1, medisch directeur van de wereldberoemde Paracelcus Kliniek in Zwitserland, heeft 35 procent van de mensen in die landen last van milde symptomen.

Er zijn een heleboel factoren die bepalen in welke mate je wordt beïnvloed door elektromagnetische velden.
Bijvoorbeeld je BMI, je Body Mass Index, je botdichtheid, en je water- en elektrolytische gehalte kunnen de geleidbaarheid en biologische reactiviteit bij blootstelling aan EMV veranderen. Zware metalen in je hersenen kunnen ook fungeren als micro-antennes, door het concentreren en verhogen van de ontvangst van straling, die afkomstig is van EMV.

Hoe de giftigheid van zware metalen elektrohypersensiviteit kan vergroten

De giftigheid van zware metalen, in relatie tot elektromagnetische giftigheid, zou wel eens een van de belangrijkste oorzaken kunnen zijn. Volgens een onderzoek van Dr. Yoshiaki Omura is het zo dat hoe meer je lichaam besmet is met zware metalen uit je amalgaam vullingen, en hoe vaker je verontreinigde vis eet, en hoe dichter je aan de benedenloop van een kolencentrale woont, etc., hoe sterker je lichaam een echte antenne wordt die straling naar zich toe trekt, waardoor het effect nog destructiever wordt.

Zoals opgetekend door dokter Theresa Dale, CNN:
“Zware metalen kunnen ons elektromagnetische veld verzwakken door de aard van hun frequentie-uitgangen. Daarmee verandert onze lichaamseigen frequentie, wat leidt tot een verzwakking van ons eigen veld. Als gevolg hiervan ontstaan ongezonde biochemische veranderingen. Als je giftig metalen in je hersenen hebt opgeslagen, en omdat je hersenen als een antenne werken, ontvang je in feite meer gsm-straling, wat er vervolgens leidt dat de microben in je systeem overreageren en nog meer krachtige myotoxinen gaan produceren.

Dit kan een eindeloze vicieuze interactie-cirkel tot gevolg hebben tussen de microben en de metalen in je lichaam, wat kan leiden tot overgevoeligheid. Ik heb gezien dat een hoog percentage ziektes, met inbegrip van chronische ontstekingen, zijn veroorzaakt en/of verergerd door blootstelling aan elektromagnetische straling. Chronische vermoeidheid, fibromyalgie en andere chronische pijn kunnen zich gemakkelijk ontwikkelen of kunnen erger worden”.

Ook elke vorm van metalen implantaten, en/of van amalgaam vullingen, zal de ontvangst van microgolven drastisch verhogen. En dit geldt ook voor de fijne straling van gsm’s en van andere atmosferische straling. Als je wilt onderzoeken of je overgevoelig bent voor elektrostraling, let dan op de volgende meest voorkomende symptomen:

  • Huidjeuk/uitslag/rode vlekken/branderig gevoel, en/of tinteling
  • Verwarring/slechte concentratie, en/of geheugenzwakte
  • Vermoeidheid en zwakte
  • Hoofdpijn
  • Pijn op de borst en hartproblemen

Ben je een wandelende antenne geworden, door wat er allemaal in je mond is uitgespookt?

Door Lina Garcia, DDS, DMD (kaakchirurg)

Kijk ook eens naar het interview van Dr. Mercola met Lina Garcia:

“Als je naar de vele oorzaken kijkt van de toename van chronische ziekten in onze maatschappij, denk ik dat we niet om de mogelijkheid heen kunnen dat metaal bevattende gebitten, vooral als het gaat om titanium implantaten, als antennes kunnen fungeren voor de microgolf transmissies die in deze 21ste eeuw plaats hebben tussen de zendmasten van onze gsm’s en onze gsm’s. Ik heb een sterk vermoeden dat dit een onderschatte oorzaak is van sluipende stress, met gevolgen voor onze lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid. Het doel van dit artikel is het publiek bewustzijn bij te brengen voor deze mogelijkheid.

Als tandheelkundige restauraties plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van metalen, –en voor als het daarbij gaat om titanium implantaten-, gedragen die zich als antennes, wat een nieuwe en verraderlijke belasting betekent voor het menselijk lichaam. Naast deze nieuwe vorm van belasting, is het belangrijk je ervan bewust te zijn dat is aangetoond dat metalen tandrestauraties galvanische een elektromagnetische druk betekenen voor het lichaam. Galvanische en elektromagnetische belasting treedt op zodra er een onnatuurlijke elektrische stroom wordt opgewekt door metaalionen die een interactie met elkaar aangaan in het speeksel dat rijk is aan elektrolyten.

De belasting die het gevolg is van het aantrekken van microgolven, samen met de galvanische en elektromagnetische belasting, afkomstig van metalen restauraties en implantaten, kan van invloed zijn op mensen van alle leeftijden. Vanuit mijn klinische ervaring echter, lijken vrouwen er vaker last van te hebben dan mannen. En dit geldt in het bijzonder voor vrouwen in de menopauze, en vooral als zij titanium implantaten hebben.

Titanium implantaten, vooral wanneer die worden gecombineerd met andere “giftige tanden”, en die de oorzaak zijn van wat ik “een vieze mond” noem, veroorzaken bij een heleboel van mijn patiënten slaapproblemen, opwinding en andere neurologische problemen, schildklierafwijkingen, problemen met de spijsvertering, hartproblemen en andere chronische klachten.

De grote rol die metaal speelt in de zware belasting van je lichaam

Toen ik aan het onderzoek begon, als voorbereiding voor het schrijven van dit artikel, reed ik langs twee grote gsm-zendmasten die me echt aan het denken zetten over wat zij doen. Ik dacht er over na hoe deze antennes de ontvangst en helderheid versterken van mijn gsm, en hoe ze microgolven uitzenden in de richting van mijn hoofd, terwijl ik de koptelefoon van mijn gsm op mijn hoofd had.

Ik dacht na over de mogelijkheid dat metalen gebitsrestauraties, en vooral implantaten, omdat die zo diep worden ingebracht in het levend weefsel dat we bot noemen, een extra bron van “ hoog technologische” belasting met zich mee kunnen brengen voor onze lichamen. Lichamen die al worden “geteisterd” met belasting vanuit zoveel andere bronnen. Ik heb nog nooit gehoord dat een andere onderzoeker of gezondheidswerker dit verband heeft gelegd.

De grote vraag is: wat is de tolerantie van een bepaalde persoon tegen dit soort belasting? Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen er achter komen wat voor hen het antwoord is op deze vraag. En het is waarschijnlijk dat dit geen plezierige ontdekking is.

Kortgeleden zag ik een patiënt die naar mijn spreekuur kwam nadat zij 20 verschillende artsen had bezocht. Deze patiënte had ervaren wat zij beschreef als “nachtelijke adrelaninestoten” die een razendsnelle hartslag veroorzaakten en die haar uit de slaap hielden. Hoewel deze patiënte aan alle artsen die ze had bezocht had verteld dat haar symptomen waren begonnen nadat ze een titanium gebitsimplantaat had ontvangen, en dat haar klachten waren verergerd na een tweede implantaat, had geen enkele arts belangstelling om deze implantaten te beschouwen als de mogelijke oorzaken van de aanhoudende problemen van deze patiënte.

De artsen voerden een aantal “standaardtests” uit, maar konden geen oorzaak vinden voor de problemen van deze patiënte. Ongelukkigerwijs bestond de enige “behandeling” van deze patiënte uit het aanbieden van antidepressiva en slaappillen.

Na een speurtocht op internet, en na het onderzoeken van andere bronnen, besloot deze patiënte mij op te bellen voor een consult. Het eerste wat ik haar vroeg was: “wat is er met uw lichaam gebeurd voordat u deze symptomen kreeg”? Deze patiënte vertelde mij toen over de titanium implantaten en de wortelkanaalbehandelingen die werden uitgevoerd toen bij haar een tweede implantaat werd geplaatst. Verder ontdekte ik dat deze patiënte gedurende lange tijd veel tandheelkundige behandelingen had ondergaan en dat daarbij amalgaamvullingen waren toegepast, metalen kronen, kronen die bestonden uit een combinatie van porselein en metaal, wortelkanaalbehandelingen, (waarvan er sommige gevuld waren met metaal), en een permanent geplaatste metalen beugel.

Het toepassen van titanium implantaten, en van sommige van de wortelkanaalbehandelingen, kan bij deze patiënte de ernstige toestand van onbalans hebben veroorzaakt waar ze zich in bevond. Boven op deze verraderlijke belasting kwam nog het oppikken van microgolf straling, afkomstig van gsm zendmasten, wat er toe geleid kan hebben dat het lichaam van deze patiënte vast was komen te zitten in een “vecht of vlucht” reactie van haar stresshuishouding. Haar symptomen waren daar zeker een sterke aanwijzing van.

Nadat ik de amalgaamvullingen en haar vaste metalen beugel had verwijderd, namen haar symptomen af. Ik verwacht dat ze nog meer zal opknappen na het verwijderen van haar titanium implantaten. Ondanks deze uitvoerige medische inspanningen van zogenaamd gekwalificeerde artsen, heeft geen van hen zelfs het verband maar overwogen tussen haar huidige ziekte en het daaraan voorafgaande uitgebreide tandheelkundige ingrepen.

<h2">Zijn metalen implantaten echt veilig?

implantaat en elektromagnetische straling

Bij de afweging of metalen implantaten al of niet veilig zijn, denk ik dat het verstandig is de realiteit te erkennen dat we al worden blootgesteld aan tal van verstoringen in onze omgeving, variërend van de giftige chemicaliën en metalen in onze lucht, water en voedselvoorziening, tot verraderlijke bronnen van straling en microgolven, afkomstig van de steeds in aantal toenemende gsm zendmasten.

Daar komt nog bij dat we ons inspannen goed om te gaan met de voortdurende stress van ons werk en met de uitdagende relaties die deel lijken uit te maken van het leven van iedereen. Het komt steeds vaker voor dat bij mensen (in de VS) drie tot vijf implantaten zijn ingebed in hun kaakbot. (Vertaler: de cijfers voor Nederland vindt u op de website van het CBS (2009)

Wortelkanaalbehandelingen, amalgaam vullingen, metalen kronen en kronen die bestaan uit een mengsel van porselein en metaal, zijn op zich al een belasting voor het lichaam. Het zijn belemmeringen voor genezing, die het lichaam moet overwinnen om het evenwicht te herstellen en te bewaren. In medische termen wordt dit homeostase genoemd. Het aanbrengen van titanium implantaten in de mond van iemand die al andere vergiftigde tanden heeft kan iemand nog verder uit balans brengen, in de richting van een verhoogde ontvankelijkheid voor ziekte.

Zelfs als je mond geen implantaten, behandelde wortelkanalen, porselein/metalen kronen of amalgaamvullingen bevat, moet je lichaam zich toch steeds aanpassen aan alle microstraling van gsm zendmasten en andere omgevings-stressoren.

Mensen zijn opgebouwd uit verschillende lagen –verschillende energievelden- inclusief bio-elektrische velden en velden van het bewegingsapparaat. Het kost de verschillende lagen van ons wezen tijd om zich aan alle veranderingen van onze omgeving aan te passen.

energetische lagen

Traditionele tandartsen en hun patiënten denken dat het “normaal” is om titanium implantaten te plaatsen, zonder zich af te vragen hoe het hele lichaam daar door aangetast zal worden. Of zonder de dynamiek te begrijpen tussen de implantaten onderling, met het lichaam, en met de omgeving. Het is van groot belang voor je gezondheid om je al deze factoren bewust te zijn.

Het kiezen van een tandarts die op holistische wijze zijn werk doet, in combinatie met het je vooraf grondig verdiepen in de tandheelkundige behandelingen die in het verschiet liggen, zal je helpen om de juiste keuzes te maken voor je algehele- en langetermijn gezondheid. Je vermijdt dan je lichaam aan nog meer belasting bloot te stellen, vooral voor wat je immuunsysteem betreft, en dit zal je ontvankelijkheid voor ziekte verlagen.

(Noot van de vertaler: in Nederland bestaat de NBVT , een vereniging van biologische tandartsen.)

We hebben maar een lichaam om dit leven mee te leven –een lichaam dat het huis is van onze ziel. Waar ga je leven als je niet goed voor je lichaam zorgt?

Bron: www.earth-matters.nl

Voorkom de risico's van de mobiele telefoon. Neem een mobichip

Webshop

Share this
Reageer op dit artikel


LEES DIT OOK

Frankrijk bant smartphones van scholen!

Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:

Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?

Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions


ACTUEEL NIEUWS

ACTUEEL NIEUWS
Frankrijk bant smartphones van scholen!
Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:
Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?
Nieuw Amerikaans onderzoek bevestigt: straling mobiele telefoon veroorzaakt kanker
Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions
Waarom moet u de vliegtuigmodus op uw smartphone inschakelen tijdens een vlucht
CFL-spaarlampen geven hoge doses schadelijke straling af
A Warning For Parents Backed By Science
How WiFI and Other EMFs field Cause Biological Harm
Don't talk to kids on the mobile phones
Ouder moet kind achter beeldscherm weghalen
Onderzoek naar invloed straling mobieltjes op kinderhersenen
Mobile phone child health risk investigation
Groeiende bewijzen gezondheidsrisico's door draadloze technologieën
Infants unable to perform simple tasks due to iPad addiction
Your cellphone is killing you: What people don’t want you to know about electromagnetic fields
Tablet slecht voor ontwikkeling kind
Google Glass Alert: Potential health risks from wireless radiation
New Studies Show Health Risks from Wireless Tech: Warnings from the BioInitiative Working Group
10 ways your mobile phone is ruining your health
Stralingswaarde mobieltjes moet vermeld worden in België
Our Children, Our Future, Our Responsibility
Kinder-gsm's verboden vanaf 1 maart
Maatregelen van overheden ter bescherming van de bevolking tegen EMV
Letter of concern from SSITA (Safe Schools Information Technology Alliance) over wireless radiation
Wat als je GSM-straling kon zien?
Open letter by UK medical doctors: Health and safety of Wi-Fi and mobile phones
34 onderzoeken tonen aan: WiFi is gevaarlijk!
Brain Cancer Risk Increases with the Amount of Wireless Phone Use: Study
België: GSM-verkoopverbod voor kinderen
Mobieltjes toch kankerverwekkend
Ministerie van SZW: Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
"Altijd mobieltje in bh: nu borstkanker op die plek"
7191 kankergevallen gelinkt aan straling gsm-mast
Deense brugklasleerlingen verbazen wetenschappers met hun Wifi experiment
Belgium: Health Minister wants to protect children against radiation from mobile phones
Mobieltje uit 1938?
Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen, niet de verkopers
België: Verbod op gsm-verkoop voor kinderen
Belgische minister Onkelinx wil gsm-verbod voor kinderen
Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
Fabels over radiofrequente straling en gezondheid
1e Schadevergoeding voor kanker door mobieltje
Cellphone radiaton risks to pregnancy and sperm
Smartphone fabrikanten waarschuwen voor gebruik of dragen op het lichaam
Mobile phones can cause brain tumours, court rules.
Remove cell towers from schools: Supreme Court
Dutch iPhone owners spend hours on the device - study
Vullingen en implantaten verhogen risico van elektromagnetische gevoeligheid
iPhone-bezitter gebruikt toestel uren per dag
EU looft € 6 miljoen uit voor onderzoek naar elektromagnetische straling
Experiment met gsm-stralen dodelijk voor mieren
We raken liever onze trouwring kwijt dan onze smartphone
Ziek van je mobieltje
Straling mobiele telefoon riskant voor kinderen
De Gevaren van Wi-Fi
Artsen moet beter letten op elektrogevoeligheid
Canada sluit zich aan bij landen die waarschuwen voor mobieltjes
Brusselse school staakt tegen gsm-antennes
Straling mobiele telefoon kan zwangerschap beïnvloeden
Scientists hit out at Welsh Government
Single-strand DNA breaks in human hair root cells exposed to mobile phone radiation
Deense wetenschappers: Stop uitrol draadloze technieken
Enorme waardedalingen woningen nabij umts-masten
Kinderen nemen tien maal zoveel straling op van mobieltje
The Worst Place to Keep Your Cell Phone
Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations
Raad van Europa wil verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen
Elektro-vluchtelingen zoeken toevlucht in radiostille zone
Kema: Minder magnetische straling door stoelendans in stroomnet
It's Official "Cell Phones are Killing Bees"
Straling van GSM verwart de bij
De 10 GSM geboden
Elektrosmog verhoogt risico op astma bij ongeboren kinderen
Zendmasten kankerverwekkend
Zorgen over GSM straling
Straling mobiele telefoon wel of niet schadelijk?
Mobile phones cause five-fold increase in brain cancer risk
Gsm-straling "mogelijk kankerverwekkend"
Bankpasje gaat kapot door smartphones
Teachers insist: Wi-fi networks must be removed from schools to stop children getting cancer,