Het is nog steeds niet duidelijk of gsm-straling kankerverwekkend is. Maar onlangs heeft toch ook het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) ‘beperkt bewijs gevonden om aan te nemen dat de straling mogelijk kankerverwekkend zou kunnen zijn.' 

Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wil het zekere voor het onzekere nemen en gsm's verbieden voor kinderen jonger dan zeven. Ook de publiciteit voor gsm's bedoeld voor kinderen onder de veertien jaar wil ze niet meer toestaan. Het NSZ reageert boos.

'Het is de taak van de overheid en vooral de ouders om te wijzen op de kwalijke gevolgen van bepaalde producten. Dit heet opvoeding en dit is tot nader order nog geen taak voor een handelaar', aldus het NSZ.

'Ouders die kinderen op de wereld zetten zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij moeten er maar voor zorgen dat hun kind op jonge leeftijd geen gsm krijgt', schrijft Mattheeuws. Het NSZ hekelt dat commerciële activiteiten beknot worden omwille van een eenzijdig wetgeving die enkel de verkoper sanctioneert, zoals ook het geval is voor alcohol-, tabak- en loterijproducten.

'In een verdraagzame omgeving is het niet aan privé-personen om te bepalen wat een ander mag en niet mag, maar is het aan de overheid om te sensibiliseren', gaat het verder. Verkopers moeten geen 'politieagenten' zijn.

Het NSZ vraagt zich bovendien af hoe een verkoper kan controleren dat een kind jonger is dan zeven. 'Een kind onder de 12 jaar heeft nog geen identiteitskaart en de ouder die vindt dat het jonge kind wel al een gsm mag hebben, zal niet om een leugen verlegen zitten', klinkt het.

Bron: www.standaard.be

Lees ook: Belgische minister wil GSM verbod voor kinderen