NIEUW AMERIKAANS ONDERZOEK BEVESTIGT: STRALING MOBIELE TELEFOON VEROORZAAKT KANKER


Redactie Mymobichip, 30 mei 2016.


Share this

Onderzoek mobiele telefoon kanker gsm

Afgelopen week is een nieuw onderzoeksrapport verschenen waaruit blijkt dat straling van draadloze apparaten kankerverwekkend is. Het Nationale (Amerikaanse) Toxicologieprogramma (NTP) heeft een uitgebreid dieronderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van straling van mobiele telefoons en draadloze apparaten.

Het onderzoek, wat 25 miljoen dollar heeft gekost, is volgens de onderzoekers verreweg het meest zorgvuldige en grootste onderzoek dat is gedaan om het effect van mobiele straling in kaart te brengen.

Knaagdieren zijn tijdens het onderzoek hun leven lang blootgesteld aan elektromagnetische straling. Tijdens het onderzoek werden drie groepen van 90 ratten van beide geslachten getest en blootgesteld aan verschillende radiatiesterkten. Ook was er een controlegroep, ofwel ratten die niet aan straling werden blootgesteld. De ratten konden normaal bewegen, eten en slapen. Het onderzoek is zo opgezet dat de dieren aan ongeveer evenveel straling werden blootgesteld als mensen die veelvuldig gebruik maken van hun mobiele telefoon.

Bij de ratten zijn zeldzame vormen van kanker geconstateerd in de hart- en hersencellen. Bij de controleratten werd geen kanker gevonden. Dit vormt het sterkste bewijs tot nu toe dat blootstelling aan straling kan worden gerelateerd aan kanker. De onderzoekers ondervonden dat hoe sterker de straling was, hoe meer ratten de zeldzame vormen van hersen- en hartkanker ontwikkelden. Opmerkelijk is dat er veel meer mannelijke ratten waren die schade opliepen dan vrouwelijke ratten, en de schade kwam vaker voor in het hart dan in de hersenen. Bij de vrouwtjes waren geen aanzienlijke effecten gevonden in de hersenen of het hart. De bevindingen zijn echter nog niet definitief. Er waren nog andere verwarrende bevindingen, zoals het feit dat mannelijke ratten blootgesteld aan straling langer leefden dan de ratten in de controlegroep. Maar over het geheel gezien lijkt het verband tussen straling en kanker sterk.

The Wireless Association reageerde door een beroep te doen op eerdere wetenschappelijke onderzoeken die hebben vastgesteld dat er geen gezondheidseffecten zijn ondervonden door straling van mobiele telefoons. The Federal Communications Commission laat in reactie op het onderzoek weten het belang van deze kwestie in te zien en alle aanbevelingen te volgen van deskundigen, ook wanneer de FCC het huidige beleid wat betreft straling zou moeten aanpassen.

Meer dan 90 procent van de volwassen gebruikt een mobiele telefoon, maar weinig was bekend over hun veiligheid. Eerdere onderzoeken hebben de gevonden vormen van kanker nooit met straling in verband kunnen brengen. Het Amerikaanse onderzoeksbureau voor kanker stelde in 2011 dat straling mogelijk kankerverwekkend is voor mensen. Data van de onderzoeken waren volgens het NTP echter inconsistent. Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek is het zeer waarschijnlijk dat de tumoren in verband staan met de blootstelling aan straling.

Er zal nog veel werk verricht moeten worden om vast te stellen of straling werkelijk problemen oplevert bij mensen, maar het feit dat het bij ratten het geval is, is zorgelijk.

Bron: http://www.ahealthylife.nl 

 

Webshop

Share this
Reageer op dit artikel


LEES DIT OOK

Frankrijk bant smartphones van scholen!

Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:

Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?

Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions


ACTUEEL NIEUWS

ACTUEEL NIEUWS
Frankrijk bant smartphones van scholen!
Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:
Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?
Nieuw Amerikaans onderzoek bevestigt: straling mobiele telefoon veroorzaakt kanker
Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions
Waarom moet u de vliegtuigmodus op uw smartphone inschakelen tijdens een vlucht
CFL-spaarlampen geven hoge doses schadelijke straling af
A Warning For Parents Backed By Science
How WiFI and Other EMFs field Cause Biological Harm
Don't talk to kids on the mobile phones
Ouder moet kind achter beeldscherm weghalen
Onderzoek naar invloed straling mobieltjes op kinderhersenen
Mobile phone child health risk investigation
Groeiende bewijzen gezondheidsrisico's door draadloze technologieën
Infants unable to perform simple tasks due to iPad addiction
Your cellphone is killing you: What people don’t want you to know about electromagnetic fields
Tablet slecht voor ontwikkeling kind
Google Glass Alert: Potential health risks from wireless radiation
New Studies Show Health Risks from Wireless Tech: Warnings from the BioInitiative Working Group
10 ways your mobile phone is ruining your health
Stralingswaarde mobieltjes moet vermeld worden in België
Our Children, Our Future, Our Responsibility
Kinder-gsm's verboden vanaf 1 maart
Maatregelen van overheden ter bescherming van de bevolking tegen EMV
Letter of concern from SSITA (Safe Schools Information Technology Alliance) over wireless radiation
Wat als je GSM-straling kon zien?
Open letter by UK medical doctors: Health and safety of Wi-Fi and mobile phones
34 onderzoeken tonen aan: WiFi is gevaarlijk!
Brain Cancer Risk Increases with the Amount of Wireless Phone Use: Study
België: GSM-verkoopverbod voor kinderen
Mobieltjes toch kankerverwekkend
Ministerie van SZW: Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
"Altijd mobieltje in bh: nu borstkanker op die plek"
7191 kankergevallen gelinkt aan straling gsm-mast
Deense brugklasleerlingen verbazen wetenschappers met hun Wifi experiment
Belgium: Health Minister wants to protect children against radiation from mobile phones
Mobieltje uit 1938?
Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen, niet de verkopers
België: Verbod op gsm-verkoop voor kinderen
Belgische minister Onkelinx wil gsm-verbod voor kinderen
Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
Fabels over radiofrequente straling en gezondheid
1e Schadevergoeding voor kanker door mobieltje
Cellphone radiaton risks to pregnancy and sperm
Smartphone fabrikanten waarschuwen voor gebruik of dragen op het lichaam
Mobile phones can cause brain tumours, court rules.
Remove cell towers from schools: Supreme Court
Dutch iPhone owners spend hours on the device - study
Vullingen en implantaten verhogen risico van elektromagnetische gevoeligheid
iPhone-bezitter gebruikt toestel uren per dag
EU looft € 6 miljoen uit voor onderzoek naar elektromagnetische straling
Experiment met gsm-stralen dodelijk voor mieren
We raken liever onze trouwring kwijt dan onze smartphone
Ziek van je mobieltje
Straling mobiele telefoon riskant voor kinderen
De Gevaren van Wi-Fi
Artsen moet beter letten op elektrogevoeligheid
Canada sluit zich aan bij landen die waarschuwen voor mobieltjes
Brusselse school staakt tegen gsm-antennes
Straling mobiele telefoon kan zwangerschap beïnvloeden
Scientists hit out at Welsh Government
Single-strand DNA breaks in human hair root cells exposed to mobile phone radiation
Deense wetenschappers: Stop uitrol draadloze technieken
Enorme waardedalingen woningen nabij umts-masten
Kinderen nemen tien maal zoveel straling op van mobieltje
The Worst Place to Keep Your Cell Phone
Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations
Raad van Europa wil verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen
Elektro-vluchtelingen zoeken toevlucht in radiostille zone
Kema: Minder magnetische straling door stoelendans in stroomnet
It's Official "Cell Phones are Killing Bees"
Straling van GSM verwart de bij
De 10 GSM geboden
Elektrosmog verhoogt risico op astma bij ongeboren kinderen
Zendmasten kankerverwekkend
Zorgen over GSM straling
Straling mobiele telefoon wel of niet schadelijk?
Mobile phones cause five-fold increase in brain cancer risk
Gsm-straling "mogelijk kankerverwekkend"
Bankpasje gaat kapot door smartphones
Teachers insist: Wi-fi networks must be removed from schools to stop children getting cancer,