ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEZONDHEID SCHADEN


Redactie Mymobichip, 17 januari 2013.


Share this

Ministerie van SZW: Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden

Overal waar sprake is van elektrische stroom, ontstaan elektromagnetische velden. Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren of transformatoren worden toegepast (zoals boren en computers), is de sterkte van deze elektromagnetische velden verwaarloosbaar klein. Maar bij zendmasten of bij MRI-scanners kunnen de elektromagnetische velden leiden tot gezondheidsklachten. Wie hier in zijn werk mee te maken heeft of juist aan blootstaat, moet daarom de juiste voorschriften in acht nemen.

SWZ Arbo portaal straling laptop mobiele telefoon

Gevaar

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Bij hoge veldwaarden ontstaan elektrische stroompjes die het lichaam opwarmen en de spieren onwillekeurig doen samentrekken. Een sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot ernstige gezondheidklachten.

Laag-energetische elektromagnetische velden hebben dit effect doorgaans niet en er is ook geen indicatie dat deze lage veldsterkte op lange termijn tot gezondheidsschade leidt. Zodra de blootstelling ophoudt, houden de mogelijk effecten ook op.

Risicoberoepen

Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij hoogspanningsstations, transformatorhuisjes, zendstations en bepaalde ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-scanner. Ook bij elektrisch lassen en industriële verwarmingstechnieken heeft men te maken met verhoogde elektromagnetische velden.

Werknemers die met deze bronnen werken, kunnen gezondheidsschade ondervinden als niet de juiste maatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om elektromonteurs, lassers en medisch personeel. Naar schatting werken 13.000 bedrijven met apparaten die hoog-energetische elektromagnetische velden veroorzaken.

Wettelijke voorschriften elektromagnetische straling

Voor jongeren onder de 18 jaar is het verboden om met apparaten te werken die elektromagnetische velden uitzenden. Artikel 6.12 van het Arbobesluit stelt daarnaast eisen aan het gebruik van toestellen die schadelijke elektromagnetische velden kunnen uitzenden. Belangrijkste punten hieruit:

  • De toestellen moeten een deugdelijke constructie hebben en in goede staat verkeren.
  • De toestellen zijn zodanig ingericht of afgeschermd dat de gezondheidsschade zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • Mocht deze afscherming onvoldoende effect hebben, dan moeten andere maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld inkorten van de blootstellingsduur).
  • Als ook deze maatregelen niet genoeg effect hebben, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.

Europese Richtlijn 2012

Voor elektromagnetische velden is een Europese richtlijn in de maak (Richtlijn 2004/40/EG). Deze zal echter pas in 2012 officieel van kracht worden. De grenswaarden die hierin genoemd staan, mogen nooit worden overschreden.

In de richtlijn zijn ook regels opgenomen voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Meer over deze richtlijn is te vinden in het artikel ‘Europese richtlijn elektromagnetische velden’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: arboportaal.nl

Webshop

Share this
Reageer op dit artikel


LEES DIT OOK

Frankrijk bant smartphones van scholen!

Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:

Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?

Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions


ACTUEEL NIEUWS

ACTUEEL NIEUWS
Frankrijk bant smartphones van scholen!
Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G:
Zorgt de smartphone voor meer burn-outs?
Nieuw Amerikaans onderzoek bevestigt: straling mobiele telefoon veroorzaakt kanker
Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions
Waarom moet u de vliegtuigmodus op uw smartphone inschakelen tijdens een vlucht
CFL-spaarlampen geven hoge doses schadelijke straling af
A Warning For Parents Backed By Science
How WiFI and Other EMFs field Cause Biological Harm
Don't talk to kids on the mobile phones
Ouder moet kind achter beeldscherm weghalen
Onderzoek naar invloed straling mobieltjes op kinderhersenen
Mobile phone child health risk investigation
Groeiende bewijzen gezondheidsrisico's door draadloze technologieën
Infants unable to perform simple tasks due to iPad addiction
Your cellphone is killing you: What people don’t want you to know about electromagnetic fields
Tablet slecht voor ontwikkeling kind
Google Glass Alert: Potential health risks from wireless radiation
New Studies Show Health Risks from Wireless Tech: Warnings from the BioInitiative Working Group
10 ways your mobile phone is ruining your health
Stralingswaarde mobieltjes moet vermeld worden in België
Our Children, Our Future, Our Responsibility
Kinder-gsm's verboden vanaf 1 maart
Maatregelen van overheden ter bescherming van de bevolking tegen EMV
Letter of concern from SSITA (Safe Schools Information Technology Alliance) over wireless radiation
Wat als je GSM-straling kon zien?
Open letter by UK medical doctors: Health and safety of Wi-Fi and mobile phones
34 onderzoeken tonen aan: WiFi is gevaarlijk!
Brain Cancer Risk Increases with the Amount of Wireless Phone Use: Study
België: GSM-verkoopverbod voor kinderen
Mobieltjes toch kankerverwekkend
Ministerie van SZW: Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
"Altijd mobieltje in bh: nu borstkanker op die plek"
7191 kankergevallen gelinkt aan straling gsm-mast
Deense brugklasleerlingen verbazen wetenschappers met hun Wifi experiment
Belgium: Health Minister wants to protect children against radiation from mobile phones
Mobieltje uit 1938?
Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen, niet de verkopers
België: Verbod op gsm-verkoop voor kinderen
Belgische minister Onkelinx wil gsm-verbod voor kinderen
Elektromagnetische velden kunnen gezondheid schaden
Fabels over radiofrequente straling en gezondheid
1e Schadevergoeding voor kanker door mobieltje
Cellphone radiaton risks to pregnancy and sperm
Smartphone fabrikanten waarschuwen voor gebruik of dragen op het lichaam
Mobile phones can cause brain tumours, court rules.
Remove cell towers from schools: Supreme Court
Dutch iPhone owners spend hours on the device - study
Vullingen en implantaten verhogen risico van elektromagnetische gevoeligheid
iPhone-bezitter gebruikt toestel uren per dag
EU looft € 6 miljoen uit voor onderzoek naar elektromagnetische straling
Experiment met gsm-stralen dodelijk voor mieren
We raken liever onze trouwring kwijt dan onze smartphone
Ziek van je mobieltje
Straling mobiele telefoon riskant voor kinderen
De Gevaren van Wi-Fi
Artsen moet beter letten op elektrogevoeligheid
Canada sluit zich aan bij landen die waarschuwen voor mobieltjes
Brusselse school staakt tegen gsm-antennes
Straling mobiele telefoon kan zwangerschap beïnvloeden
Scientists hit out at Welsh Government
Single-strand DNA breaks in human hair root cells exposed to mobile phone radiation
Deense wetenschappers: Stop uitrol draadloze technieken
Enorme waardedalingen woningen nabij umts-masten
Kinderen nemen tien maal zoveel straling op van mobieltje
The Worst Place to Keep Your Cell Phone
Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations
Raad van Europa wil verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen
Elektro-vluchtelingen zoeken toevlucht in radiostille zone
Kema: Minder magnetische straling door stoelendans in stroomnet
It's Official "Cell Phones are Killing Bees"
Straling van GSM verwart de bij
De 10 GSM geboden
Elektrosmog verhoogt risico op astma bij ongeboren kinderen
Zendmasten kankerverwekkend
Zorgen over GSM straling
Straling mobiele telefoon wel of niet schadelijk?
Mobile phones cause five-fold increase in brain cancer risk
Gsm-straling "mogelijk kankerverwekkend"
Bankpasje gaat kapot door smartphones
Teachers insist: Wi-fi networks must be removed from schools to stop children getting cancer,